Repliky a renovace

Spolupracujeme s odborníky z památkové péče. V součinnosti s památkovou péčí renovujeme a vyrábíme repliky oken a dveří.

Jednou z nejprestižnějších akcí byla renovace Hospitalu Kuks, kde byla kritéria na preciznost více než přísná.